วนอุทยานสักใหญ่

อยู่ในเขตอำเภอน้ำปาด ห่างจากตัวเมือง ๙๒ กิโลเมตร ตามทางหลวง ๑๐๔๗ มีต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก ความยาวรอบลำต้น ๙๘๗ เซนติเมตร อายุประมาณ ๑,๕๐๐ ปี ปัจจุบันถูกพายุพัดส่วนยอดหักลงแล้ว ลำต้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม ลักษณะของพื้นที่วนอุทยานเป็นป่าเบญจพรรณ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่

<< ย้อนกลับ

 
 

บ้านสวนแสงตะวันรีสอร์ท


12/3 ม.10 ถนนเส้นแยกหนองผา-ประกันสังคม ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 083-161-5735
, 089-703-1658

E-mail: admin@baansuansangtawanresort.com E-mail: pui9d@hotmail.com