น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล เป็นน้ำตกสูงหลายชั้น มีธรรมชาติ
แวดล้อมสวยงามและศาลานั่งพักผ่อน ชมทิวทัศน์อันงดงามของ
น้ำตกแม่พูล

<< ย้อนกลับ

 
 

บ้านสวนแสงตะวันรีสอร์ท


12/3 ม.10 ถนนเส้นแยกหนองผา-ประกันสังคม ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 083-161-5735, 089-703-1658


E-mail: admin@baansuansangtawanresort.com E-mail: pui9d@hotmail.com