อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก ที่มีความกล้าหาญ องอาจ รักชาติและเสียสละได้ แม้ชีวิตของตนเอง

อ่านต่อ

 

หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน

ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อเพชร ที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

 

น้ำตกแม่พูล

อยู่ที่บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล เป็นน้ำตกสูงหลายชั้น มีธรรมชาติ
แวดล้อมสวยงามและศาลานั่งพักผ่อน ชมทิวทัศน์อันงดงามของ
น้ำตกแม่พูล

อ่านต่อ

 

วนอุทยานสักใหญ่
อยู่ในเขตอำเภอน้ำปาด ห่างจากตัวเมือง ๙๒ กิโลเมตร ตามทางหลวง ๑๐๔๗ มีต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
เป็นป่าที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศลาว มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง
มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี

อ่านต่อ

 
 

บ้านสวนแสงตะวันรีสอร์ท


12/3 ม.10 ถนนเส้นแยกหนองผา-ประกันสังคม ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
โทร. 083-161-5735, 089-703-1658


E-mail: admin@baansuansangtawanresort.com E-mail: pui9d@hotmail.com